Lớp 6
10điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
User Google

) Cô Tâm vừa mua được một căn nhà cấp 4 ở trung tâm Tp Bà Rịa có hình
vuông và sân vườn trước nhà hình thang. Hình bên là sơ đồ các phòng của căn nhà này. Phòng
ăn chung với bếp và phòng tắm là hình chữ nhật có chiều dài là 12m. Phòng khách hình vuông,
kế bên là phòng ngủ. Cổng vào là đáy nhỏ của hình thang có độ dài bằng nửa đáy lớn. (xem
hình)
a) Tính diện tích toàn bộ mảnh đất cô Tâm mua được.
b) Vì nền gạch của phòng khách hơi tối màu nên Cô Tâm quyết định lát lại nền phòng khách
bằng những viên gạch sáng màu hình vuông cạnh 5dm. Biết giá mỗi viên gạch lát nền là 38
nghìn đồng. Hỏi Cô Tâm cần bao nhiêu tiền để mua gạch lát nền cho phòng khách của mình?
Mình biết là mọi người đều bận rộn, nhưng nếu Bạn nào có thể sắp xếp chút thời gian để hỗ trợ mình giải đáp câu hỏi này, mình sẽ rất biết ơn.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta cần làm như sau:

a) Tính diện tích toàn bộ mảnh đất cô Tâm mua được:
- Diện tích hình vuông phòng khách: S1 = cạnh² = 12m² = 144m²
- Diện tích hình chữ nhật phòng ăn chung bếp và phòng tắm: S2 = chiều dài × chiều rộng = 12m × 5m = 60m²
- Diện tích hình thang sân vườn: S3 = [(đáy lớn + đáy nhỏ) × chiều cao] / 2 = [(12m + 6m) × 8m] / 2 = 72m²
- Diện tích toàn bộ mảnh đất: S = S1 + S2 + S3 = 144m² + 60m² + 72m² = 276m²

Vậy diện tích toàn bộ mảnh đất cô Tâm mua được là 276m².

b) Tính số gạch lát nền cần mua và số tiền để mua gạch lát nền cho phòng khách:
- Diện tích phòng khách: S1 = 144m²
- Diện tích một viên gạch lát nền: S4 = cạnh² = (5dm)² = 25dm² = 0,25m²
- Số viên gạch cần mua: Số viên = S1 / S4 = 144m² / 0,25m² = 576 viên
- Số tiền cần để mua gạch: Số tiền = số viên × giá mỗi viên = 576 viên × 38 nghìn đồng/viên = 21,888 triệu đồng

Vậy Cô Tâm cần mua 576 viên gạch và phải trả 21,888 triệu đồng để lát lại nền phòng khách.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

c) Giả sử độ dài cạnh hình vuông là a và độ dài các cạnh hình chữ nhật là 12m và b, ta có thể tính được diện tích.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

b) Để tính diện tích toàn bộ mảnh đất, cần biết độ dài các cạnh của hình vuông và hình chữ nhật.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

a) Diện tích toàn bộ mảnh đất cô Tâm mua được là diện tích hình vuông (phòng khách) cộng với diện tích hình chữ nhật (phòng ăn chung bếp và phòng tắm).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47066 sec| 2250.984 kb