Lớp 12
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Thị Hạnh

. Cho m gam Al tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch HCl 2,5M. Tìm giá trị của m. (Al=27)

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

$n_{HCl} = V.C_M = 0,15.2,5 = 0,375(mol)$
$2Al + 6HCl \to 2AlCl_3 + 3H_2$

Theo PTHH : 

$n_{Al} = \dfrac{2}{6}n_{HCl} = 0,125(mol)$
$\Rightarrow m = 0,125.27 = 3,375(gam)$

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23799 sec| 2205.594 kb