Lớp 9
10điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
くん ゆうと

√2X-1/2-X ĐC XÁC ĐỊNH KHI X CÓ GIÁ TRỊ?
Xin chào mọi người, mình mới tham gia và đang cần sự giúp đỡ để giải đáp một câu hỏi. Có ai có thể dành chút thời gian không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải phương trình √2X-1/(2-X), ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Xác định miền giá trị hợp lệ
Để phân biệt giữa các phương trình, chúng ta cần xác định miền giá trị hợp lệ cho biểu thức trong căn.

Đối với căn bậc 2, biểu thức trong căn phải là một số không âm. Do đó, 2X-1 phải không âm và 2-X khác 0.

Điều kiện: 2X-1 >= 0 và 2-X ≠ 0.

Bước 2: Giải biểu thức trong căn
Giải 2X-1 >= 0, ta có:

2X-1 >= 0
2X >= 1
X >= 1/2

Giải 2-X ≠ 0, ta có:

2-X ≠ 0
X ≠ 2

Bước 3: Kết hợp các điều kiện
Kết hợp điều kiện X >= 1/2 và X ≠ 2, ta được X thuộc đoạn (1/2, 2).

Bước 4: Câu trả lời
Vậy, biểu thức √2X-1/(2-X) xác định khi X thuộc đoạn (1/2, 2).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

X được xác định khi -1/2 < X < 1/2. Điều này vì chúng ta không thể lấy căn bậc hai của số âm trong căn bậc hai. Khi -1/2 < X < 1/2, phần dương của biểu thức có giá trị thực.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

X được xác định khi X > 1/2. Điều này vì chúng ta không thể lấy căn bậc hai của số âm -1/2 trong căn bậc hai. Khi X > 1/2, phần dương của biểu thức có giá trị thực.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

X được xác định khi X ≠ 1/2. Điều này vì trong căn bậc hai, chúng ta không thể lấy căn bậc hai của -1/2 vì nó không có giá trị thực.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44812 sec| 2247.531 kb