Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Hạnh

“Tối, cái Bảng giải chiếu manh giữa sân. Cả nhà ngồi ăn cơm trong hương lúa đầu mùa từ đồng Chõ thoảng về; trong tiếng sáo diều cao vút của chú Chàng; trong dàn nhạc ve; trong tiếng chó thủng thẳng sủa giăng... Chúng tôi no nê, rủ nhau giải chiếu ở hiên nhà ngủ cho mát. Ôi cái mùa hè hiếm hoi. Ngày lao xao, đêm cũng lao xao. Cả làng xóm hình như không ai ngủ, cùng thức với giời, với đất. Tôi khát khao thầm ước: Mùa hè nào cũng được như mùa hè này!” - Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào mà em đã học?……………………….. - Cho biết tác giả của văn bản……………………………………………………. - Văn bản đó thuộc thể loại nào?………………………………………………… - Nêu nội dung chính của đoạn trích trên ………………………………… - Trong các câu văn sau, hãy tìm biện pháp nghệ thuật tu từ nào được sử dụng (gọi tên, phân tích, nêu tác dụng) +“Cả nhà ngồi ăn cơm trong hương lúa đầu mùa…” + “Cả làng xóm hình như không ai ngủ, cùng thức với giời, với đất”. - Hãy mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ cho câu sau và xác định các cụm từ đó là gì? “Hè vui”:………………………………

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Ngữ văn Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
1.72286 sec| 2051.867 kb