Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Giang

  Có hai thùng dầu,nếu chuyển 2 lít dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ 2 thì số dầu ở hai thùng bằng nhau,còn nếu chuyển từ thùng thứ hai sang thùng thứ nhất 2 lít thì số dầu ở thùng thứ 2 bằng 1 phần 3 thùng thứ nhất.Hỏi mỗi thùng có mấy lít dầu?  
Mình biết là mình đang yêu cầu lớn, nhưng có Bạn nào đó có thể nhận lời cứu nguy giúp mình trả lời câu hỏi này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, ta có thể sử dụng phương pháp giải phương trình.

Gọi x là số dầu ở thùng thứ nhất và y là số dầu ở thùng thứ hai. Ta có các phương trình sau:

- Nếu chuyển 2 lít dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì số dầu ở hai thùng bằng nhau:
x - 2 = y + 2 -> x - y = 4 (Phương trình 1)

- Nếu chuyển từ thùng thứ hai sang thùng thứ nhất 2 lít thì số dầu ở thùng thứ 2 bằng 1 phần 3 thùng thứ nhất:
y - 2 = (x + 2)/3 -> 3y - 6 = x + 2 -> x - 3y = -8 (Phương trình 2)

Giải hệ phương trình 1 và 2, ta có:
x - y = 4 (Phương trình 1)
x - 3y = -8 (Phương trình 2)

Tính hiệu phương trình 1 trừ đi phương trình 2, ta có:
( x - y ) - ( x - 3y ) = 4 - (-8)
x - y - x + 3y = 4 + 8
2y = 12
y = 6

Thay giá trị y = 6 vào phương trình 1, ta có:
x - 6 = 4
x = 10

Vậy mỗi thùng có 10 lít dầu.

Cách giải thứ 2:

- Ta có 2 phương trình sau:

x - y = 4 (Phương trình 1)
x - 3y = -8 (Phương trình 2)

Tính hiệu phương trình 1 trừ đi phương trình 2, ta có:
( x - y ) - ( x - 3y ) = 4 - (-8)
x - y - x + 3y = 4 + 8
2y = 12
y = 6

Thay giá trị y = 6 vào phương trình 1, ta có:
x - 6 = 4
x = 10

Vậy mỗi thùng có 10 lít dầu.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Dựa vào thông tin thể tích dầu ở hai thùng bằng nhau sau khi chuyển 2 lít dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ 2, ta có phương trình x - 2 = 2. Giải phương trình này ta có x = 4. Vậy thể tích của hai thùng dầu đó là 4 lít.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Giả sử thể tích thùng dầu thứ nhất là x lít. Khi chuyển 2 lít dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ 2, thể tích dầu ở thùng thứ nhất giảm xuống còn x - 2 lít và thể tích dầu ở thùng thứ hai tăng lên còn 2 lít.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Phương pháp làm câu hỏi trên:

1. Đọc kỹ câu hỏi và hiểu ý nghĩa của nó.
2. Xác định từ khóa trong câu hỏi để tìm thông tin liên quan.
3. Sử dụng kiến thức về địa lý và tìm hiểu về vùng biển phía tây miền Trung và hiện tượng hoang mạc.
4. Tìm các nguồn tài liệu, sách giáo trình, hoặc trang web tin cậy để tìm hiểu thêm về nguyên nhân và tác động của địa hình biển tại khu vực này.
5. Khi có đủ thông tin, trả lời câu hỏi theo cách rõ ràng, logic và chi tiết.

Câu trả lời cho câu hỏi trên:

Theo thông tin từ các nguồn địa lý, hoang mạc phía tây miền Trung và đông Nam Trung Bộ ở Việt Nam chủ yếu xuất hiện do ảnh hưởng từ hệ thống gió mùa Đông Bắc (gió mùa Bắc Đại Tây Dương) đến hệ thống gió mùa Tây Nam (gió mùa Nam Á). Khi hệ thống gió mùa Đông Bắc tăng cường và thổi từ vùng biển phía Đông, nó mang theo lượng hơi nước lớn từ biển và khi gặp phải các rặng núi ven biển và chạm phải địa hình cao, giảm tốc độ di chuyển, giảm áp suất và gây ra mưa núi, núi phơi phới. Điều này làm giảm lượng mưa tại những vùng thấp hơn sau rặng núi và tạo điều kiện cho hình thành hoang mạc phía tây miền Trung và đông Nam Trung Bộ.

Một cách khác, địa hình của miền Trung phía Tây có đặc điểm là núi và đồng bằng thấp. Khi gió từ biển thổi vào thành lục địa, nó phải vượt qua các núi. Khi tiếp xúc với nhanh chóng và sưởi ấm không khí, nước trên mặt biển bay hơi và tạo thành hiện tượng hoang mạc.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.50249 sec| 2249.766 kb