Đề thi học kì 1 - Đề số 2 môn Địa lý Lớp 7

299 lượt xem |  01/01/2021
 • 30 câu Phần 1, phần 2 và phần 3 (châu Phi)
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:

Thời gian làm bài:

 • Thời gian sẽ được tính khi bạn chọn nút "Bắt đầu làm bài"
 • Nếu hệ thống yêu cầu nhập mã ca thi, thời gian thi sẽ bắt đầu tính sau khi bạn nhập mã ca thi và chọn nút "Làm bài"

Trong khi làm bài

 • Nếu ảnh và công thức không hiển thị, học sinh có thể tải lại trang làm bài
 • Khi hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự động nộp bài và tính điểm cho học sinh

Các trường hợp thi sai luật

 • Đăng nhập một tài khoản trên hai thiết bị hoặc hai trình duyệt khác nhau và thi cùng một thời điểm
 • Mở nhiều cửa sổ thi vào thi cùng một lúc

Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị hệ thống ghi nhận và thông báo cho nhà trường!

Đề thi học kì 1 - Đề số 3

159 lượt xem |  01/01/2021
 • 30 câu Thành phần nhân văn MT và chương 1 - 6
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:

Đề thi học kì 1 - Đề số 4

148 lượt xem |  01/01/2021
 • 30 câu Thành phần nhân văn MT và chương 1 - 6
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:

Đề thi học kì 1 - Đề số 5

151 lượt xem |  01/01/2021
 • 30 câu Thành phần nhân văn MT và chương 1 - 6
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:
Đặt câu hỏi
0.21092 sec| 2032.227 kb