Đề thi giữa kì 1 - Đề số 1 môn Địa lý Lớp 8

733 lượt xem |  01/01/2021
 • 20 câu Địa lí châu Á và khu vực Tây Nam Á, Nam Á
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:

Thời gian làm bài:

 • Thời gian sẽ được tính khi bạn chọn nút "Bắt đầu làm bài"
 • Nếu hệ thống yêu cầu nhập mã ca thi, thời gian thi sẽ bắt đầu tính sau khi bạn nhập mã ca thi và chọn nút "Làm bài"

Trong khi làm bài

 • Nếu ảnh và công thức không hiển thị, học sinh có thể tải lại trang làm bài
 • Khi hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự động nộp bài và tính điểm cho học sinh

Các trường hợp thi sai luật

 • Đăng nhập một tài khoản trên hai thiết bị hoặc hai trình duyệt khác nhau và thi cùng một thời điểm
 • Mở nhiều cửa sổ thi vào thi cùng một lúc

Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị hệ thống ghi nhận và thông báo cho nhà trường!

Đề thi giữa kì 1 - Đề số 2

247 lượt xem |  01/01/2021
 • 20 câu Địa lí châu Á và khu vực Tây Nam Á, Nam Á
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:

Đề thi giữa kì 1 - Đề số 3

141 lượt xem |  01/01/2021
 • 20 câu Địa lí châu Á và khu vực Tây Nam Á, Nam Á
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:

Đề thi giữa kì 1 - Đề số 4

124 lượt xem |  01/01/2021
 • 20 câu Địa lí châu Á và khu vực Tây Nam Á, Nam Á
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:

Đề thi giữa kì 1 - Đề số 5

94 lượt xem |  01/01/2021
 • 20 câu Địa lí châu Á và khu vực Tây Nam Á, Nam Á
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:

Đề thi học kì 1 - Đề số 1

459 lượt xem |  01/01/2021
 • 30 câu Chương 11. Châu Á
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:

Đề thi học kì 1 - Đề số 2

257 lượt xem |  01/01/2021
 • 30 câu Chương 11. Châu Á
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:
Đặt câu hỏi
0.22707 sec| 2034.781 kb