Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 - Đề số 01 môn Vật lý Lớp 6

44 lượt xem |  01/01/2021
 • 12 câu Ôn tập từ bài A1 đến A5
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Thời gian làm bài:

 • Thời gian sẽ được tính khi bạn chọn nút "Bắt đầu làm bài"
 • Nếu hệ thống yêu cầu nhập mã ca thi, thời gian thi sẽ bắt đầu tính sau khi bạn nhập mã ca thi và chọn nút "Làm bài"

Trong khi làm bài

 • Nếu ảnh và công thức không hiển thị, học sinh có thể tải lại trang làm bài
 • Khi hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự động nộp bài và tính điểm cho học sinh

Các trường hợp thi sai luật

 • Đăng nhập một tài khoản trên hai thiết bị hoặc hai trình duyệt khác nhau và thi cùng một thời điểm
 • Mở nhiều cửa sổ thi vào thi cùng một lúc

Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị hệ thống ghi nhận và thông báo cho nhà trường!

 

 

 • 12 câu Ôn tập từ bài A1 đến A5
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 12 câu Ôn tập từ bài A1 đến A7
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 12 câu Ôn tập bài máy cơ đơn giản và các bài B1 đến B3
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 12 câu Ôn tập bài máy cơ đơn giản và các bài B1 đến B3
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 12 câu Ôn tập bài máy cơ đơn giản và các bài B1 đến B3
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 01

20 lượt xem |  01/01/2021
 • 25 câu Ôn tập từ bài A1 đến A7
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì
Đặt câu hỏi
0.23261 sec| 2004.25 kb