Đề kiểm tra 15 phút chương 6: Mặt nón, trụ, cầu - Đề số 1 môn Toán học Lớp 12

93 lượt xem |  01/01/2021
 • 12 câu Từ bài khái niệm mặt tròn xoay đến hết bài mặt trụ
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Thời gian làm bài:

 • Thời gian sẽ được tính khi bạn chọn nút "Bắt đầu làm bài"
 • Nếu hệ thống yêu cầu nhập mã ca thi, thời gian thi sẽ bắt đầu tính sau khi bạn nhập mã ca thi và chọn nút "Làm bài"

Trong khi làm bài

 • Nếu ảnh và công thức không hiển thị, học sinh có thể tải lại trang làm bài
 • Khi hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự động nộp bài và tính điểm cho học sinh

Các trường hợp thi sai luật

 • Đăng nhập một tài khoản trên hai thiết bị hoặc hai trình duyệt khác nhau và thi cùng một thời điểm
 • Mở nhiều cửa sổ thi vào thi cùng một lúc

Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị hệ thống ghi nhận và thông báo cho nhà trường!

 • 25 câu Từ bài mặt tròn xoay đến hết bài mặt cầu nội, ngoại tiếp khối đa diện
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • 12 câu Từ bài hệ tọa độ trong không gian đến bài phương trình mặt phẳng
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 12 câu Từ bài hệ tọa độ trong không gian đến bài phương trình mặt phẳng
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 12 câu Từ bài hệ tọa độ trong không gian đến bài bài toán về điểm và véc tơ
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 25 câu Từ bài hệ tọa độ trong không gian đến hết bài các bài toán về mặt cầu và đường thẳng
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • 25 câu Từ bài hệ tọa độ trong không gian đến hết bài các bài toán về mặt cầu và đường thẳng
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
Đặt câu hỏi
0.24405 sec| 2040.664 kb