Đề kiểm tra 15 phút chương 5: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề số 2 môn Toán học Lớp 9

220 lượt xem |  01/01/2021
 • 8 câu Từ bài một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông đến bài ứng dụng thực tế tỉ số lượng giác của góc nhọn
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Thời gian làm bài:

 • Thời gian sẽ được tính khi bạn chọn nút "Bắt đầu làm bài"
 • Nếu hệ thống yêu cầu nhập mã ca thi, thời gian thi sẽ bắt đầu tính sau khi bạn nhập mã ca thi và chọn nút "Làm bài"

Trong khi làm bài

 • Nếu ảnh và công thức không hiển thị, học sinh có thể tải lại trang làm bài
 • Khi hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự động nộp bài và tính điểm cho học sinh

Các trường hợp thi sai luật

 • Đăng nhập một tài khoản trên hai thiết bị hoặc hai trình duyệt khác nhau và thi cùng một thời điểm
 • Mở nhiều cửa sổ thi vào thi cùng một lúc

Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị hệ thống ghi nhận và thông báo cho nhà trường!

 • 20 câu Toàn bộ chương 5: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • 10 câu Từ bài 1: Sự xác định của đường tròn- Tính chất đối xứng của đường tròn đến bài 2: Đường kính và dây của đường tròn
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 10 câu Từ bài 3: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn đến bài 5: Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 20 câu Toàn bộ chương 6: Đường tròn
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • 20 câu Toàn bộ chương 6: Đường tròn
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • 8 câu Từ bài góc ở tâm đến bài góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
Đặt câu hỏi
0.25380 sec| 2039.047 kb