Đề kiểm tra 15 phút chương 3: Nguyên hàm - Đề số 1 môn Toán học Lớp 12

508 lượt xem |  01/01/2021
 • 12 câu Từ bài Nguyên hàm đến hết bài Tích phân (phương pháp từng phần)
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Thời gian làm bài:

 • Thời gian sẽ được tính khi bạn chọn nút "Bắt đầu làm bài"
 • Nếu hệ thống yêu cầu nhập mã ca thi, thời gian thi sẽ bắt đầu tính sau khi bạn nhập mã ca thi và chọn nút "Làm bài"

Trong khi làm bài

 • Nếu ảnh và công thức không hiển thị, học sinh có thể tải lại trang làm bài
 • Khi hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự động nộp bài và tính điểm cho học sinh

Các trường hợp thi sai luật

 • Đăng nhập một tài khoản trên hai thiết bị hoặc hai trình duyệt khác nhau và thi cùng một thời điểm
 • Mở nhiều cửa sổ thi vào thi cùng một lúc

Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị hệ thống ghi nhận và thông báo cho nhà trường!

 • 12 câu Từ bài Nguyên hàm đến hết bài Tích phân (phương pháp từng phần)
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 12 câu Từ bài Nguyên hàm đến hết bài Tích phân (phương pháp từng phần)
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 25 câu Từ bài Nguyên hàm đến hết bài Ứng dụng tích phân tính thể tích vật thể
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • 25 câu Từ bài Nguyên hàm đến hết bài Ứng dụng tích phân tính thể tích vật thể
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • 25 câu Từ bài Nguyên hàm đến hết bài Ứng dụng tích phân tính thể tích vật thể
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • 12 câu Từ bài số phức và các phép toán đến bài phương trình bậc hai với hệ số thực
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
Đặt câu hỏi
0.25707 sec| 2040.602 kb