Đề kiểm tra 15 phút chương 1: Căn bậc hai - Căn bậc ba - Đề số 1 môn Toán học Lớp 9

1889 lượt xem |  01/01/2021
 • 10 câu Từ bài căn thức bậc hai đến bài liên hệ giữa phép nhân, phép chia với phép khai phương
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Thời gian làm bài:

 • Thời gian sẽ được tính khi bạn chọn nút "Bắt đầu làm bài"
 • Nếu hệ thống yêu cầu nhập mã ca thi, thời gian thi sẽ bắt đầu tính sau khi bạn nhập mã ca thi và chọn nút "Làm bài"

Trong khi làm bài

 • Nếu ảnh và công thức không hiển thị, học sinh có thể tải lại trang làm bài
 • Khi hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự động nộp bài và tính điểm cho học sinh

Các trường hợp thi sai luật

 • Đăng nhập một tài khoản trên hai thiết bị hoặc hai trình duyệt khác nhau và thi cùng một thời điểm
 • Mở nhiều cửa sổ thi vào thi cùng một lúc

Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị hệ thống ghi nhận và thông báo cho nhà trường!

 • 10 câu Từ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn đến bài rút gọn biểu thức chứa căn
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 25 câu Toàn bộ chương 1: Căn bậc hai - Căn bậc ba
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • 11 câu Từ bài 2: Hàm số bậc nhất đến bài 3: Đồ thị hàm số y=ax+b
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 10 câu Từ bài 3: Vị trí tương đối của hai đường thẳng đến bài 4: Hệ số góc của đường thẳng
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 25 câu Toàn bộ chương 2: Hàm số bậc nhất
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • 25 câu Toàn bộ chương 2: Hàm số bậc nhất
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
Đặt câu hỏi
0.22787 sec| 2038.586 kb