Để kiểm tra 1 tiết chương 7: Crom - Sắt - Đồng- Đề số 2 môn Hóa học Lớp 12

13 lượt xem |  01/01/2021
 • 30 câu Từ bài lý thuyết về sắt đến bài ôn tập chương 7
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi:

Thời gian làm bài:

 • Thời gian sẽ được tính khi bạn chọn nút "Bắt đầu làm bài"
 • Nếu hệ thống yêu cầu nhập mã ca thi, thời gian thi sẽ bắt đầu tính sau khi bạn nhập mã ca thi và chọn nút "Làm bài"

Trong khi làm bài

 • Nếu ảnh và công thức không hiển thị, học sinh có thể tải lại trang làm bài
 • Khi hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự động nộp bài và tính điểm cho học sinh

Các trường hợp thi sai luật

 • Đăng nhập một tài khoản trên hai thiết bị hoặc hai trình duyệt khác nhau và thi cùng một thời điểm
 • Mở nhiều cửa sổ thi vào thi cùng một lúc

Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị hệ thống ghi nhận và thông báo cho nhà trường!

Đề kiểm tra học kì II - Đề số 1

136 lượt xem |  01/01/2021
 • 30 câu Từ chương đại cương kim loại đến chương nhận biết một số chất vô cơ
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì II - Đề số 2

58 lượt xem |  01/01/2021
 • 30 câu Từ chương đại cương kim loại đến chương nhận biết một số chất vô cơ
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì
 • 40 câu Chương trình Hóa học 11 và 12
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi: THPT QG
 • 40 câu Chương trình Hóa 11 và 12
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi: THPT QG
 • 40 câu Toàn bộ chương trình hóa 10, 11, 12
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi: THPT QG
 • 40 câu Chương trình Hóa lớp 10, 11, 12
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi: THPT QG
Đặt câu hỏi
0.23589 sec| 2035.813 kb