Đề kiểm tra 1 tiết chương 3: Dòng điện xoay chiều - Đề số 03 môn Vật lý Lớp 12

32 lượt xem |  01/01/2021
 • 25 câu Ôn tập các nội dung trong chương dòng điện xoay chiều
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Thời gian làm bài:

 • Thời gian sẽ được tính khi bạn chọn nút "Bắt đầu làm bài"
 • Nếu hệ thống yêu cầu nhập mã ca thi, thời gian thi sẽ bắt đầu tính sau khi bạn nhập mã ca thi và chọn nút "Làm bài"

Trong khi làm bài

 • Nếu ảnh và công thức không hiển thị, học sinh có thể tải lại trang làm bài
 • Khi hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự động nộp bài và tính điểm cho học sinh

Các trường hợp thi sai luật

 • Đăng nhập một tài khoản trên hai thiết bị hoặc hai trình duyệt khác nhau và thi cùng một thời điểm
 • Mở nhiều cửa sổ thi vào thi cùng một lúc

Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị hệ thống ghi nhận và thông báo cho nhà trường!

 • 12 câu Các bài: Mạch dao động LC - Các đại lượng đặc trưng, Các loại dao động, Phương pháp giải bài tập phương trình mạch dao động LC, Điện từ trường và sóng điện từ
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 12 câu Ôn tập các bài: Mạch dao động LC - Các đại lượng đặc trưng, Các loại dao động, Phương trình dao động mạch LC (q-u-i), Điện từ trường
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 12 câu Ôn tập các bài: Mạch dao động LC - Các đại lượng đặc trưng, Các loại dao động, Phương trình dao động mạch LC (q-u-i), Điện từ trường
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 25 câu Ôn tập các bài: Mạch dao động LC - Các đại lượng đặc trưng, Các loại dao động, Phương pháp giải bài tập phương trình dao động mạch LC (q-u-i), Điện từ trường và sóng điện từ, Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
 • Thơi gian làm bài: 45 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • 12 câu Ôn tập từ bài Tán sắc ánh sáng đến bài Giao thoa ánh sáng đơn sắc - Tính chất vân tại điểm M, số vân trên màn
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • 12 câu Ôn tập các bài: Tán sắc ánh sáng, Sự nhiễu xạ - Giao thoa ánh sáng - Khoảng vân và vị trí vân sáng, tối trên màn, Giao thoa ánh sáng đơn sắc - Tính chất vân tại điểm M, số vân trên màn, Giao thoa 2 ánh sáng - 3 ánh sáng, Giao thoa ánh sáng trắng
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
Đặt câu hỏi
0.25669 sec| 2038.539 kb