Lời giải bài 36 SGK Toán 9 Tập 1 trang 20

56 lượt xem |  01/01/2021

Bài 36. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai ? Vì sao ?

a)  \(0,01 = \sqrt {0,0001} \)  ;                        

b)  \(- 0,5 = \sqrt { - 0,25} \)  ;   

c)  \(\sqrt {39} < 7\)   và  \(\sqrt {39} > 6\) ;         

d)  \(\left( {4 - \sqrt {13} } \right).2x < \sqrt 3 \left( {4 - \sqrt {13} } \right) \leftrightarrow 2x < \sqrt 3 \)  ;              

                                                

Lời giải bài 36 SGK Toán 9 Tập 1 trang 20

 

Lý thuyết cần nhớ:

\(1)\sqrt {{A^2}} = \left| A \right|;\)   

\(2) A > B \ge 0 \leftrightarrow \sqrt A > \sqrt B .\)    

 

Lời giải chi tiết :

 

a)  \(\sqrt {0,0001} = \sqrt {{{\left( {0,01} \right)}^2}} = \left| {0,01} \right| = 0,01.\)        

Vậy khẳng định trên là đúng.   

b)  \(- 0,5 = \sqrt { - 0,25} \)  ;   

Số âm không có căn bậc hai nên khẳng định này là sai.

c)  \(36 < 39 < 49 \leftrightarrow \sqrt {36} < \sqrt {39} < \sqrt {49} \leftrightarrow 6 < \sqrt {39} < 7.\)    

Vậy khẳng định trên là đúng.   

d)  \(16 > 13 \leftrightarrow \sqrt {16} > \sqrt {13} \leftrightarrow 4 > \sqrt {13} \leftrightarrow 4 - \sqrt {13} > 0.\)  

Khi đó:  \(\left( {4 - \sqrt {13} } \right).2x < \sqrt 3 \left( {4 - \sqrt {13} } \right) \leftrightarrow 2x < \sqrt 3 \)     

Vậy khẳng định trên là đúng.    

0 vote
Bình luận (0)
Thông tin người gửi
0.51864 sec| 2416.453 kb