Lời giải bài 35 SGK Toán 9 Tập 1 trang 20

62 lượt xem |  01/01/2021

Bài 35. Tìm x, biết:

a)  \(\sqrt {{{\left( {x - 3} \right)}^2}} = 9\)  ;                        

b)  \(\sqrt {4{x^2} + 4x + 1} = 6\)  ;         

                                                

Lời giải bài 35 SGK Toán 9 Tập 1 trang 20

 

Lý thuyết cần nhớ:

 \(1)\sqrt {{A^2}} = \left| A \right|;\)       

 

Lời giải chi tiết :

\(\begin{array}{l} a){\rm{ }}\sqrt {{{\left( {x - 3} \right)}^2}} = 9\\ \leftrightarrow \left| {x - 3} \right| = 9\\ \leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x - 3 = 9\\ x - 3 = - 9 \end{array} \right.\\ \leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = 12\\ x = - 6 \end{array} \right. \end{array}\)

Vậy   \(S = \left\{ { - 6;12} \right\}.\) 

\(\begin{array}{l} b){\rm{ }}\sqrt {4{x^2} + 4x + 1} = 6\\ \leftrightarrow \sqrt {{{\left( {2x + 1} \right)}^2}} = 6\\ \leftrightarrow \left| {2x + 1} \right| = 6\\ \leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} 2x + 1 = 6\\ 2x + 1 = - 6 \end{array} \right.\\ \leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = \frac{5}{2}\\ x = - \frac{7}{2} \end{array} \right. \end{array}\)

Vậy   \(S = \left\{ { - \frac{7}{2};\frac{5}{2}} \right\}.\) 

 

0 vote
Bình luận (0)
Thông tin người gửi
0.03873 sec| 2415.547 kb